Background

ТОВ «ГPIHBATTEX»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

ПРО КОМПАНІЮ

створене з метою впровадження сучасних і екологічно безпечних принципів використання енергії. Втілення проектів сонячної енергетики в Україні — наш внесок у світову екологічну безпеку.

Cкорочення викидів

забруднюючих речовин, в т.ч. парникових газів, в атмосферне повітря

Зменшення відходів

зменшення обсягів утворення відходів та ступеня їх небезпечності для навколишнього природного середовища;

Мінімізація впливу

мінімізація техногенного впливу на земельні ресурси

Використання ресурсів

раціональне використання ресурсів та поступове зменшення споживання енергії із невідновлювальних джерел

ОПИС ПРОЕКТУ

Промислова сонячна електростанція з піковою потужністю 11,374 МВт. Площа сягатиме близько 20 Га.